Vít Bojňanský (SK)

Akad. soch.
Vít Bojňanský (SK)
je významný slovenský sochár a maliar. V rokoch 1981-87 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vnútorný svet je v prípade Viťa Bojňanského naozaj zrkadlo umelcových vášní. Rád necháva na seba pôsobiť minulosť, aby vedel, čo bude nasledovať. Citlivo odkrýva nánosy ľudskej pamäte a vytvára si svoj originálny svet. Rád v ňom mení scénu a zo sochára sa stáva maliar. Hoci je Viťo bytostný sochár, plátno nie je len doplnkom plastík, ale pôsobivým farebným svetom tvarov, ktorý je divákovi dôverne známy.

DIELA V PONUKE