Martin Kellemberger (SK)

Absolvoval katedru výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Od roku 1981 do 1992 pracoval ako výtvarný redaktor vo vydavateľstvách Tatran a Mladé letá. Teraz pôsobí na výtvarnej katedre Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity.

Venuje sa malbe, kresbe, grafike, animovanému filmu a právom ho radia medzi najprestížnejších knižných ilustrátorov.

Martin Kellenberger však nie je len významný maliar, grafik a ilustrátor, ale aj ctiteľ a znalec hudby, literatúry a dejín. Jeho dielo reflektuje európske i svetové dejiny a kultúrnu históriu ľudstva a preto sa v ňom často objavujú biblické motívy, či osobnosti stredoveku, novoveku i moderny,ako boli Gutenberg, Komenský, van Gogh a ďalší. Je verný aj kúzlu rozprávok a predovšetkým človeku. Verí hodnotám ľudskej civilizácie, kultúry a humanizmu.

Mal viaceré autorské výstavy nielen doma, ale i v USA, Maďarsku, ČR, Rakúsku a Francúzsku. Získal viacero ocenení, medzi nimi Cenu Ľudovíta Fullu (2001), bol nominovaný na medzinárodnú Cenu Hansa Christiana Andersena

DIELA V PONUKE