Suren Mesropyan (AM)

výtvarník
Mgr. Suren Mesropyan nar. 1985, Jerevan, Arménsko
Vzdelanie
Štatná univerzita architektúry a stavebníctva v Jerevane Armensko
Diplom s vyznamenaním v oblasti architektúry a dizajnu / 2009 - 2014
Armenská štátna pedagogická univerzita v Jerevane, fakulta výtvarného umenia
Učiteľ maľovania a dekoratívno - priemyselného umenia / 2002 - 2007
Štatná univerzita architektúry a stavebníctva v Jerevane Armensko/ Fakulta pre postgraduálne štúdium / od 2015 doteraz

DIELA V PONUKE