Leo Symon (SK)

LEO SYMON

V jeho tvorbe prevažuje vizuálna predstava - teda názor prostredníctvom tvarov a farieb v podobe abstraktných obrazov. Niekedy používa fotografiu ako zdroj farieb pre nový obraz (tzv. bodová grafika), ktorý ďalej spracúva prostredníctvom softvéru tak, že pôvodný obraz už nie je možné identifikovať. Jednoducho povedané vznikne nový obraz na základe farieb a odtieňov z ľubovoľnej fotografie... Druhú skupinu obrazov tvorí tzv. vektorová grafika, pri ktorej vzniká výsledný obraz skladaním čiar a vrstiev (niekedy až tisíc vrstiev) do výsledného obrazu. Pri prechodoch farieb je možné dosiahnuť mnohomiliónový počet farebných odtieňov. Takto pripravený obraz je veľmi náročný pre finálne spracovanie - tlač, ktorá sa realizuje ako Fine Art Print. Pre podklad sú použité rôzne materiály, ako napríklad papier, plátno, drevo, hliník a pod. Originály obrazov sú dodávané s certifikátom opatreným hologramom, ktorý sa nachádza aj na zadnej strane obrazu. Má jedinečné číslo, ktoré je možné evidovať v celosvetovej databáze. To znamená, že si ktokoľvek môže overiť na príslušnej webovej stránke, či takýto obraz existuje, koľko kópií bolo vytvorených, ako vyzerá, aký materiál bol použitý pre tlač, alebo tam môže byť uvedené aj meno majiteľa obrazu. V ostatnom čase Leo Symon tiež experimentuje s efektom 3D, ktorý je založený na spracovaní obrazu vo viacerých vrstvách, aplikovaných na platňu s mikropolguľovitými plôškami (lentikulami)...

DIELA V PONUKE