Eva Lásková (SK)

Ing. Arch. Eva Ježíšková Lásková

( Eva Lásková )

Som rodáčka z Veľkého Krtíša. Maľovanie bolo mojím koníčkom od detstva. Absolvovala som základnú umeleckú školu. Na strednú umeleckú školu som nebola prijatá a tak na ten čas moje maľovanie skončilo. Dostala som sa na Strednú priemyselnú školu stavebnú do Lučenca. Keďže tvorenie ma stále bavilo tak som sa prihlásila na Vysokú školu STU - Fakultu architektúry v Bratislave, ktorú som ukončila úspešne s titulom Ing. Arch. Od tej doby som sa venovala hlavne svojej profesii.

Stále mi niečo chýbalo a potrebovala som ventil , tak som sa na podnet manžela vrátila po dlhých rokoch k maľovaniu. Odvtedy neviem prestať a stále ma to posúva vpred malými krôčikmi. Hľadám nové možnosti maľovania, nové témy a príbehy. Som ovplyvnená svojou profesiou, architektúrou, krajinou, stavbami a Bratislavou, ktorú milujem a dala mi domov.

DIELA V PONUKE