Václav Mach Koláčný (CZ)

VÁCLAV MACH-KOLÁČNÝ
Malíř - grafik - výtvarník
Narozen 31. 7. 1953 v Brně.
Soukromé, neformální a informální studium kresby, malby, výtvarné fotografie, základů dějin výtvarného umění (1970-87) a počítačové grafiky (1991-93).
Člen Svazu českých fotografů (1980-85), výtvarné skupiny AKVA (1988-93)
a Klubu nezávislých umělců města Žďáru nad Sáz. (2001-07).
Mimo volnou tvorbu pracoval jako profesionální propagační a reklamní grafik (1993-2013)
Od r. 1994 pořádá samostatné autorské výstavy.
Mezinárodní ocenění: PREMIO SPECIALE DELLA CRITICA
(cena umělecké kritiky, udělená mezinárodní odbornou porotou, na "Premio internazionale d'arte San Crispino 2012" v Itálii)

Václav Mach-Koláčný žije od roku 1978 na Vysočině ve Žďáru nad Sáz. Jako jihomoravský rodák stále považuje za svůj druhý domov jižní Moravu, navíc jeho manželka pochází z moravského Slovácka od Kyjova. Zamiloval si ale také Prahu, kde často pobývá u s vých dětí a vnoučat a realizoval zde i několik svých autorských výstav.
Příjmení Koláčný připojuje jako umělecké jméno na památku svého dědečka z matčiny strany Josefa Koláčného, který byl posledním mužským rodu a který pro něho v dětství mnoho znamenal. Proto se koncem minulého tisíciletí rozhodl symbolicky je přenést do nového milénia.
Výtvarník se profesionálně věnuje umělecké činnosti od r. 1993. Tvoří v oboru malby, kresby, kombinované techniky, digitální grafiky a částečně fotografie. Do svých kompozic vnáší svět pocitů, iluzorních invencí a barevných fantazií a takto osobitým stylem vytváří "krajiny duše" a "duše krajin". Ty první představují figurální tvorbu na nejrůznější témata (s převládajícím ústředním motivem ženy), druhé zase krajinu inspirovanou převážně Vysočinou nebo jižní Moravou. Krajinu však nezobrazuje reálně, ale magicky, včetně její "duše". Malířovo dílo se nachází na pomezí reality, abstrakce a částečně i surrealismu, zlehka se dotýtá renesance i moderny, ale nikoho nekopíruje. Tvoří naprosto osobitým stylem, který již léta formuje a rozvíjí podle svých nejniternějších představ.
V oboru profesionální počítačové grafiky, vedle její užité podoby, dosáhl značně pozoruhodných výsledků právě ve volné tvorbě. Přetvářením svých vlastních obrazových a kreslených předloh docílil jejich nového grafického ztvárnění prostřednictvím moderních médií dnešní doby. Avšak ani zde nijak nevybočuje ze své původně započaté cesty, pouze nahlíží na skutečnou nebo vysněnou realitu jiným pohledem.
Tvorba Václava Macha-Koláčného už byla představena na cca 90 autorských výstavách po celé ČR (viz web: www.mach-kolacny.cz/cs/content.aspx?id=28) i na řadě výstav kolektivních. Mimo to absolvoval několik společných akcí s kapelou Hradišťan (benefiční koncerty spojené s vernisážemi jeho výstav, s Jiřím Pavlicou jsou totiž vrstevnící a dobří přátelé). Jeho díla se nacházejí i u sběratelů v zahraničí (v SRN, Anglii, Francii, Nizozemí, USA, Indii a jinde).
K umělcovým dosud stěžejním dílům patří několik cyklů olejomaleb a grafických listů "O slunovratu" na motivy veršů moravského básníka Jana Skácela, zhudebněných Jiřím Pavlicou, a dva soubory obrazových křížových cest "Via crucis". Jeden byl namalován pro kapli Nanebevzetí P. Marie v Ostravě-Výškovicích, druhý byl instalován v kostele sv. Jakuba v Osové Bítýšce (brněnská diecéze). Grafická verze druhého z nich byla také použita pro doplnění rozsáhlého hudebně-vizuálního projektu nazvaného "Synkretismus" v provedení jihoafrického dirigenta Rudolfa de Beer na pašijová témata F. Liszta a J. S. Bacha (vše se uskutečnilo v koncertní síni Endler Hall ve městě Stellenbosch u Kapského Města, Jihoafrická republika, 2007).


DIELA V PONUKE