akad. mal.Ruth Dubayová (SK)

Akad. mal.
Ruth Dubayová (SK)
patrí k posledným absolventom prof. Jána Želibského na oddelení figurálnej maľby a krajinárskej kompozície na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä téme detí a rodiny, neskôr zátišiam a prírodným motívom. Od polovice 80-tych rokov tvorí každý rok sériu pastelov krajín. Spočiatku verne zobrazuje krajinu a náladu v nej, neskôr sa krajina stáva len podnetom k vlastnému expresívnemu vyjadreniu. Mala viac ako dvadsať samostatných výstav doma a v zahraničí.