Mgr. art.Pavol Dubina (SK)

Mgr. art.
Pavol Dubina (SK)
Dnes už etablovaný sochár mladej generácie Pavol Dubina (PALI DUB) sa narodil v Bratislave v roku 1975. Po absolvovaní Školy umeleckého priemyslu v Bratislave v odbore kameňosochár (1990-1994) pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1994-2000). Tu navštevoval sochársky ateliér prof. Juraja Bartusza a následne prof. Juraja Meliša. Ešte pred úspešným ukončením vysokej školy absolvoval tiež dvojsemestrálny študijný pobyt na Kunst Fachhochschule v nemeckom Kieli v ateliéri prof. Kerstin Abrahama.
Sochár Pavol Dubina má dnes za sebou už rad autorských a viacero kolektívnych výstav, vďaka ktorým mohli milovníci umenia vidieť jeho práce nie len na Slovensku, ale napríklad aj v Rakúsku (Kitsee 1996), Nemecku (Lűbeck 1999) či Taliansku (Rím, Umbertide 2006).
V súčasnosti žije a tvorí striedavo v Bratislave a Revištskom Podzámčí.