Akad. mal. Marián Komáček (SK)

Akad. mal.
Marián Komáček (SK)
patrí k popredným tvorcom slovenskej grafiky aj maliarstva. Zúčastňuje sa početných výstav a sympózií doma aj v zahraničí. Pochádza zo Záhoria, z Gbelov, kde sa narodil 11. decembra 1959. Popri voľnej grafike, exlibrisu a knižnej ilustrácii sa Marián Komáček intenzívne venuje aj maľbe obrazov, ktoré nás upútajú žiarivou farebnosťou kontrastných plôch doplnených sústavou línií temperamentného rukopisu umelca. Ďalším charakteristickým motivickým okruhom Mariána Komáčka sú historické automobily v pôsobivých farebných a tvarových skladbách. V spôsobe výtvarného vyjadrenia používa Komáček najmä voľne koncipované figurálne fragmenty, ktoré dynamicky rozohráva do farebnej, tvarovej a lineárnej feérie výslednej skladby. Marián Komáček sa doteraz prezentoval na viac ako 90-tich samostatných výstavách po celom svete.

DIELA V PONUKE