Akad. mal. Júlia Piačková (SK)

Júlia Piačková akad. maliarka,

výtvarníčka, ilustrátorka, autorka známkovej tvorby a exibris. Začínala ako textilná výtvarníčka, jej záujem sa však postupne sústredil najmä na kresbu a grafiku. Z grafických techník sa v jej tvorbe uplatnil lept kombinovaný s mezzotinkou, najnovšie xerografika, inak využíva kombinované techniky, ako napríklad olejomaľby s ambasážou, ale aj akvarel či temperu.

DIELA V PONUKE