Mgr. Romana Šubrtová (CZ)

Mgr. Romana Šubrtová (* 1. 3. 1968, Praha) Študovala kresbu a maľbu najprv súkromne u ak. sôch. Bohumila Krausa, neskôr výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte UK v Prahe, kde ju ovplyvnili najmä PeadDr. Ján Sloboda a doc. ak. mal. Jiří Kornatovský. Od roku 1991 pôsobila ako učiteľka výtvarnej výchovy na základnej škole a začala sa venovať metodike výučby výtvarnej výchovy a všeobecne problematike detského výtvarného prejavu. So svojimi žiakmi sa zúčastnila celoštátnych prehliadok detskej výtvarnej tvorby, kde ich projekty získali niekoľko ocenení. V roku 2017 na prehliadke v Zlíne prevzala ocenenie za celoživotný prínos výtvarnému odboru. Sama sa venuje kresbe a maľbe, okrajovej grafike a keramike. Vytvorila cyklus päťdesiatich ilustrácií na rozprávkové motívy. Tu sa prejavila tendencia k surrealistickému videniu a poetickému cíteniu. Svojimi ilustráciami sa prezentovala aj v časopisoch. V minulosti v Prahe vystavovala kresby a koláže v galérii Scarabeus av Café Lokál, maľby v Club Pub bare U Bráchy na Výtoni av priestoroch budovy Mestskej časti Praha 10. Poslednú výstavu mala na Starom Meste v Galérii U Zlatého kohúta, kde sa zúčastňuje aj skupinových výstav. V súčasnosti sa zaoberá viac figurálnou maľbou, väčšinou uprednostňuje veľké plátna.

DIELA V PONUKE