Akad. mal. Igor Piačka (SK)

Akad. mal.
Igor Piačka (SK)
Narodil sa roku 1962 v Třebíči.
V rokoch 1983-1989 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby (profesor Albín Brunovský). V rokoch 1987-1988 študoval na Academie Royale des Beaux Arts v Bruseli (profesor Philippe Maes).
Od roku 1990 do roku 2003 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, viedol kurz figurálnej kresby na katedre grafiky. Roku 1999 bol pozvaný zúčastniť sa na medzinárodnom projekte v Art Studio Itsukaichi v Tokiu, Japonsko.
Od roku 1996 je členom grafickej skupiny G-Bod, je členom Spolku grafikov a spolku Hollar.
Od roku 2003 je na voľnej nohe. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe, ilustrácii a známkovej tvorbe.

DIELA V PONUKE

Kategórie