Vladimír Brunton (CZ)

Vladimír Brunton (CZ)

Narozen v Rakovníku ve znamení raka v roce 1961.

Jeden z posledních českých fotografů vyznávající pouze vlastnoruční zpracování fotografií nejstaršími fotografickými technikami jako je platinotypie, cyanotypie a stříbrná želatina. Na základě toho vytvořil své originální osobité foto-obrazy na plátnech a japonských ručních papírech.

Od roku 1989 hodně cestuje, poznává cizí kultury a životní směry. Z cest si odnáší nejen spoustu nafoceného materiálu na celuloidových filmech, ale také pohledy na život, nauky a filozofie života. V posledních letech byl nejvíce inspirován kulturou a životem v Japonsku a Izraeli. Odkud si odvezl například znalosti výroby japonského ručního papíru, který také doma vyrábí a učení Autentické Kabaly, které praktikuje již několik let. Vše spojuje do svého současného výtvarného vyjádření.

Vladimír Brunton vystavuje hlavně v rodném Česku, na Slovensku, v Číně a Japonsku. Za svou nejvýznamnější práci považuje soubor obrazů v životní velikosti "Osobnosti ČR" který obnáší 60 foto-portrétů nejvýznamnějších osob ČR, vlastnoručně signované portrétovanými, např. Václavem Havlem, Tomášem Baťou, Janem Saudkem... Premiéra výstavy byla v Prostějovském muzeu v roce 2008.

V potrétech dále pokračoval focením představitelů současného buddhismu-Dalajlámou, Karmapou Thinlä Thaje Dordžem, lamou Ole Nydahlem, kteří ho inspirovali v životě i umění. Zároveň se věnoval oblíbeným tématům přírody, ženy a zátiší a v poslední době tématům "autentické" kabaly - vědy o životě. Premiéra této provokativní výstavy proběhla před vypuknutím pandemie v pražském "CZECH PHOTO CENTRU".

Nyní autor žije a pracuje v Kostelci na Hané.

www.brunton-foto.cz

DIELA V PONUKE