Peter Hargaš (SK)

Výtvarník
Peter Hargaš sa narodil a tvorí v Bratislave. Na UTV UK v Bratislave absolvoval štúdium "Dejiny výtvarného umenia" pod vedením PhDr. Ľuboslava Mozu. Je členom spoločnosti ARTEM o.z., združenia výtvarníkov Art friendly, Divergence Group a ARTKLUB SAROR.

Uprednostňuje techniku oleja, akrylu a ich kombinácie. Technika maľby a maliarsky rukopis spolu s výraznou silou obrazov možno charakterizovať ako spontánny až expresívny realizmus s prvkami abstrakcie. Venuje sa tiež kresbe, grafike a ilustrátorským aktivitám.

Zúčastnil sa projektov - Maľovaný rovník, Letný workshop Limbach 2014, Ján Hus - Posolstvá stále živé, Vyslanec mieru 2016 a UNESCO - Art Camp Malta 2017. Tiež sa zúčastnil projektu Slovenskej pošty na vytvorenie návrhu poštovej známky.

Tvorivé aktivity viedli maliara k viacerým individuálnym a spoločným výstavám na Slovensku a v zahraničí. Je držiteľom viacerých domácich aj zahraničných ocenení. Jeho diela možno nájsť v galériách a v súkromných zbierkach domácich a zahraničných milovníkov umenia.