Monika Meglić (HR)

Výtvarníčka
Monika Meglić (HR)
sa narodila v roku 1987 v Záhrebe. V roku 2005 absolvovala School of Applied Arts and Design in Zagreb, v tom istom roku sa zapísala na Vysokú školu výtvarných umení, kde v roku 2010 ukončila odbornú skúšku. V roku 2015 úspešne zložila odbornú skúšku pre pedagógov múzeí. Vystavovala na mnohých sólo a kolektívnych výstavách a podieľala sa na realizácii početných projektov v oblasti mozaiky, vitrálov a Street Art.

DIELA V PONUKE