Zdenka Tajbošová (SK)

Výtvarníčka
Zdenka Tajbošová (SK)
To, čo robím, robím s absolútnou láskou a radosťou. Moja práca je pre mňa hlavne naplnením mojich snov, mojou vášňou a akýmsi únikom pred svetom. Zobúdzať sa s pocitom, že dnes idem robiť to, čo ma baví a teší, ma nesmierne napĺňa, motivuje a posúva ďalej. Vždy som chcela, aby moja tvorba bola plná pozitívnych pocitov a farieb, aby z nej bolo cítiť radosť a lásku. Verím, že to z nej budete cítiť aj vy.

DIELA V PONUKE