Izabela Dúhová (CZ)

Izabela Dúhová

Posobím a tvorím viac ako dvadsať rokov v Prahe v Českej republike. Pôvodne som sa narodila a vyrastala v Bratislave na Slovensku, aj kedˇ krátku čast svojho detstva a dospievania som prežila s rodinou vo Varšave. Prostredie a kutúra inej krajiny ma v konečnom dosledku velmi pozitívne ovplyvnili. Magisterský titul som získlala po ukončení 6-ročného štúdia na fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Po určitých rokoch posobenia v oboroch ako je architektúra aj reklama, ma poháńala silná intuícia znova sa vrátit a pracovat v kreatívnej oblasti, zpočiatku to bolo v oblasti počítačovej grafiky a dizajnu, ktorá sa ale časom pretavila a definitívne zamerala na výtvarné umenie

DIELA V PONUKE