Robert Mlčúch (SK)

Mgr. art. Robert Mlčúch (SK)
AFAD Department of Sculpture, Object, Installation - J. Meliš- 1998 - 2004.
Je absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor sochárstvo v ateliéri akademického sochára profesora Juraja Meliša z roku 2004. Venuje sa komornej, ale aj exteriérovej plastike, maľbe a grafike. V posledných rokoch sa intenzívne zameriava na maliarsku tvorbu, ktorá obsahovo nadväzuje na jeho ideový program v sochárskej tvorbe, ale po vizuálnej stránke používa odlišný vyjadrovací jazyk. Svoju tvorbu prezentuje na výstavách na Slovensku aj v zahraničí.