Juraj Oravec (SK)

Akad. mal.
Juraj Oravec (SK)
Maliar a grafik Juraj Oravec sa narodil 8. októbra roku 1956 v Kežmarku. Je absolventom bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení , patrí k výrazným predstaviteľom súčasnej slovenskej výtvarnej scény. Autor, žijúci a tvoriaci v Trenčíne, sa prostredníctvom maľby, grafiky a kresby predstavil na mnohých samostatných i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí, jeho tvorba je zastúpená vo viacerých slovenských a zahraničných galerijných i súkromných zbierkach. V Oravcových monumentálne pôsobiacich i komorných maliarskych dielach veľmi kultivovane, ale zároveň spontánne rezonujú autorove pocity, záblesky príbehov, vrstvy myšlienok.