Peter Žanóny (DE)

výtvarník
Peter Žanóny (DE)
sa narodil 27.4. 1962 v Bratislave. V rokoch 1978 - 1982 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave - odbor rezbárstvo. Až do emigrácie do vtedajšieho Západného Nemecka žil na Devíne a prvý kontakt s dlátom ako drevorezbárskym nástrojom získal už ako deväťročný u známej insitnej umelkyne Márii Žilavej. V roku 1982 sa usadil v meste Bayreuth, kde začal pracovať ako grafik v rôznych reklamných agentúrach, okrem toho aj ako reštaurátor na Bayreuthskej univerzite. Tu sa stal aj členom umeleckej výtvarnej skupiny "Art Schmiede". V tom čase mal ateliér, v ktorom tvoril sochy a maľoval olejom až do obdobia narodenia dcéry Salome. Vtedy techniku maľby zmenil práve kvôli nej na akryl. Po presídlení do Mníchova začal pracoval ako dekoratér.

DIELA V PONUKE