Ladislav HODNÝ (CZ)

Maliar a grafik
Ladislav Hodný (CZ)

Narodený *1943 v Týne nad Vltavou) získal za svoju tvorbu množstvo uznaní a ocenení. Usporiadal veľký počet samostatných výstav doma aj v zahraničí (napr. vo Švajčiarsku,

Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Holandsku, Francúzsku, Slovensku, Maďarsku...).