Pavol Hammel (SK)

výtvarník-hudobník-právnik
Pavol Hammel (SK)
Výtvarník, hudobník, skladateľ, producent a právnik Pavol Hammel sa narodil 7.12.1948 v Bratislave. V roku 1972 absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, no celý život sa venuje umeniu, predovšetkým hudobnému. V roku 1963 stál pri založení legendárnej hudobnej skupiny Prúdy a slovenská populárna hudba by bez jeho prispenia bola dnes neúplná. Pavol Hammel je síce známy predovšetkým ako vynikajúci profesionálny spevák, hudobník a skladateľ. Ale ako mnohí vedia, niekoľko rokov už pôsobí aj vo výtvarnom umení. Je autorom obrazov, inšpiráciu ktorých čerpá v nemalej miere, okrem iného, v textoch svojich piesní. Výtvarnému umeniu sa Pavol Hammel venuje od roku 2005. Práve v tomto roku mal svoju prvú výstavu obrazov v Slovenskom banskom múzeu v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Za tých približne desať rokov mal už mnoho výstav a z medzinárodnej výstavy v San Crispine (Taliansko) si doniesol cenu poroty za osobité tvorivé majstrovstvo. Vystavoval však aj v Oravskej galérii (Dolný Kubín), Šarišskej galérii (Prešov), Darte Gallery (Bratislava). Jeho obrazy mohli obdivovať milovníci umenia taktiež v Žiline, Poprade, Trenčíne, Považskej Bystrici a pravidelne sa so svojimi dielami objavuje aj na slovenských aukciách umenia.

DIELA V PONUKE