Zuzana Vaverčáková  (SK)

Akademická maliarka Zuzana Vaverčáková vystavuje v Paríži

Akademická maliarka Zuzana Vaverčáková žije ako umelkyňa v slobodnom povolaní v susednej obci Nimnica. Vyštudovala dve vysoké školy - Akadémiu umenia v Banskej Bystrici a Trnavskú univerzitu, venuje sa maľbe, kresbe, grafike, krajinomaľbe, portrétu, reklame, dizajnu interiérov a exteriérov, nástennej maľbe, fotografii a inštalácii.

Podľa vlastných slov Zuzany Vaverčákovej je jej tvorba predovšetkým o človeku, o jeho vnímaní, cítení, myslení, energii, slobode, o hľadaní podstaty bytia a zmyslu života, o harmónii dobra a zla, o sebazdokonaľovaní, komunikácii, o novom a lepšom človeku. Inšpiráciou pre jej výtvarné diela je hlavne svetlo, každodenný život, krása farebnej kombinácie farieb, tvarov, tieňov, kvetov, ľudí, prírody, človeka... Pokúša sa o hĺbkovú sondu k podstate človeka a jeho poslaniu v tomto svete. Dôraz kladie na silu človeka, na jeho city, rozum, slobodnú vôľu, na jeho spojitosť s prírodou s hrou svetla.

Zuzana Vaverčáková vystavovala svoje diela na výstavách :

Banská Bystrica, Aula Akadémie umenia, samostatná výstava 2001

Vyhrala 3 obrazmi 1.cenu Tatrabanky v Banskej Bystrici (2003),vysielala STV

Česká republika- Kohútka - Vesrnisáž 20.júla- do 15. októbra 2013

Viedeň, Vernisáž 29.apríla 2013(FONTANAOrtsstrasse 71, Vösendorf)

Balnea Grande, Nimnica- Kúpele 2015

Stretnutie, Divadlo Púchov. Vernisáž 18.septembera 2015- do 31.októbra 2015

(s Mgr.Art J.Ťapákom)

Jarná výstava, Púchov. Vernisáž 22. apríla.- do 1.mája 2016

Balnea Grande, Nimnica- Kúpele 2016

MG ART GALÉRIA,M.R. Štefánika 141/13 Považská Bystrica Vernisáž 1.2.2017

BC Kerametal OFFICE GALLERY Bratislava. Vernisáž 4.12.,výstava do 9.1.2019

Louvre Paríž SalonArtSchopping, máj 2019

DIELA V PONUKE