akad. mal.Orest Dubay ml. (SK)

Akad. mal.
Orest Dubay ml. (SK)
sa narodil 13. apríla 1954. V rokoch 1972-78 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho umeleckú dráhu charakterizuje grafická tvorba (serigrafia), maľba, počítačová grafika.
Po ukončení štúdia sa venoval voľnej grafickej tvorbe. Tvorí série sieťotlačí, v ktorých zjednodušuje tvary do obrysových línií a dôraz kladie na prelínanie a transparentné prekrývanie farebných odtieňov. Koncom 80-tych rokov sa začal systematicky venovať olejomaľbe na plátne. V tvorbe vychádza z intuitívnej kresby s náznakmi tvarov pripomínajúcich realitu. Prechádza od plastických, zložitých, abstraktných kompozícií po zjednodušené tvary, vytvorené jednou uzavretou linkou ohraničujúcou plochy čistých prelínajúcich sa farieb. Autor nehľadá zložité filozofické vysvetlenia svojej tvorby, vychádza zo svojich intuitívnych predstáv a chápania krásy v jednoduchosti a čistote.