Boris CHMEL (SK)

Boris CHMEL má k umeniu blízko odjakživa, aktívne tvorí ostatné 4 roky. Vyštudoval estetiku a históriu, pracoval ako novinár, moderátor, hovorca. Výtvarná tvorba je ďalšou formou jeho komunikácie so svetom. Akrylom na plátne vyjadruje nádej v dobro a odvahu odkrývať vlastnú dušu. Inšpiruje ho príroda, ženy, spoločenské dianie. Opakujúcim sa motívom a poznávacím znamením jeho obrazov je tvar kruhu, či "vlastná bublina". Ako sám tvrdí, jeho umelecké oči mu naplno otvorili jeho dvaja malí synovia a maľuje, lebo musí.

DIELA V PONUKE

Kategórie