Tomáš Hřivnáč (CZ)

maliar a grafik
Tomáš Hřivnáč (CZ)
Narodený 1.11. 1959 v Prahe. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Prahe (1979). Od roku 1999 je členom "Združenia českých umelcov grafikov Hollar". Venuje sa predovšetkým voľné grafike, najčastejšie suché ihle. Rovnako tak sa vysloví často v ľahkom akvarelu a spoločným menovateľom prác je zmysel pre kresbu a jej možnosti. Jeho svetom je svet ženy a poetiky, ktorá ju obklopuje a utvára. Grafické listy sú akoby záznamom okamihov, v ktorých sa prejaví záblesk akcie, situácie, gestá. Aj samotné názvy diel naznačujú možnosť priameho a torzovitosť situácií (Poslednýkrát, Uhýbať, Stranou, Mimo i.). Smerom k abstraktnosti mieria jeho grafiky tam, kde opúšťa aj tvár a konkrétnosť osobnosti, aby zostala len linka, tvar a tomu zodpovedajúce napätie.