POCIT SÚČASTNOSTI

Autor: akad. maliarka Violeta Bázlik Králová (BG)
Rozmer: 95X115CM
Technika: OLEJ NA PLÁTNE, RÁM

akad. maliarka
Violeta Bázlik Králová (BG)
Narodila sa v Sofii (Bulharsko). V rokoch 1965 - 69 študovala na strednej textilnej škole v Sofii. V rokoch 1977 - 83 študovala na svetoznámej Vysoké škole uměleckoprůmyslové (VŠ UMPRUM) v Prahe.
Jej súčasná tvorba znamená výrazný posun a rozvinutie dekoratívnych princípov voľnej maľby, ktorá je však aj akýmsi protestom voči statickosti vývinu, a to napríklad aj pripomenutím psychológie a asociatívnosti tvorby J. Miróa či V. Kadlinského.

2 500,00 €