Záře

AKCIA

Autorka: Akad. soch. Elzbieta Grosseová (CZ)

Rozmer: 80X60CM
Technika: KOMB.TECHNIKA, PLÁTNO

Akad. soch.
Elzbieta Grosseová (CZ)
sa narodila vo Varšave. Základnú a strednú školu absolvovala v Prahe. V roku 1960 sa vrátila do Varšavy študovať na Akadémii krásnych umení u profesora Strynkiewicza v roku 1966.Po štúdiu sa zaoberala kovovou plastikou.
Zásadným prelomovým medzníkom sa pre autorku stáva rok 1991, kedy sa úplne oslobodzuje od doterajšieho štýlu a charakteru svojej tvorby.

650,00 € 950,00 €