Pram

Autor: Vít PAVLÍK (CZ)
Technika: akryl na plátne
Rozmer: 100X100CM

VÍT V. PAVLÍK

obrazy, kresby, fotografie

Vít Pavlík se narodil roku 1976 a na Jihočeské univerzitě vystudoval obor učitelství pro umělecké školy. Je ředitelem Základní umělecké školy ve Volarech a předsedou Asociace jihočeských výtvarníků. Na umělecké scéně působí od roku 1999, svá díla prezentuje na výstavách v České republice, Německu, Rakousku, Francii, ale i USA. Inspiraci pro svou tvorbu nachází v rázovité krajině Šumavy. Ve svých obrazech se oprostil od věcného zobrazování skutečnosti, přesto lze v abstrahovaných tvarech a dynamických tazích štětcem vnímat v jeho tvorbě neoblomnou sílu přírody. Kromě kresby a malby se věnuje také projekční fotografii.

Ceny:

1993 - Cena Německa ve výtvarné soutěži (host Spolkového sněmu v Berlíně) SRN

2006 - Cena Junge Kunst SRN

2006 - Cena za přínos v oblasti malby na Bienále malby a sochařství V4 SK


1 500,00 €