Okno

Rozmer: 60X60CM
Technika: KOMBINOVANÁ TECHNIKA

Bohumil Eliáš ml. (CZ)
Narodený 1. 4. 1980, po absolutóriu SUPŠ sklárskej v Kamenickom Šenově zvolil štúdium v ​​ateliéri figurálneho sochárstva Jána Hendrycha na pražskej Akadémii výtvarných umení, ktoré ukončil v roku 2007. Svoju tvorbu teraz rozvíja v maľbe, v podobe plastík zo skla taveného do formy, ale aj z maľovaných a lepených dosiek plochého skla. Niektoré diela realizuje tiež v bronzu či v iných sochárskych materiáloch. Práca Bohumila Eliáša ml. z maľovaného vrstveného skla sa najčastejšie zameriavajú na architektonicky pojaté konštrukcie líniových štruktúr a pevných tvarov. V uzavretých tvaroch vytvára chvejivé subtílne kompozície. Skúsenosti z oblasti voľnej figurálne tvorby v sadre a bronzu a sochárske vnímanie foriem sa uplatňujú v plastikách z taveného skla. Ich podoba má korene v sochársky znovu objavovaných skutočnostiach. K osobitému štýlovému purizmu či strohé prísnosti výrazu skla má blízko autorovho maliarska tvorba. Plochu obrazu často členia geometrickými útvarmi, vychádzajúcimi z torzálnych fragmentov najrôznejších reálií.Svoje diela vystavuje po celom svete.

920,00 €