NEMO

NEW

Autor: Marek Odrobina (CZ)

Rozmer: 100X100CM

Technika: akryl na plátne

Od pravidelných detských návštev ľudovej školy umenia v minulom tisícročí som sa tvorbe dlhé desaťročia nevenoval. Bolo treba študovať, založiť rodinu, založiť firmu, živiť sa. Po pár kotrmelcoch okolo štyridsiatky som raz ráno udivene počúvol vnútorný hlas, ktorý mi na otázku "Kto vlastne som?" povedal, že "Umelec". Pre právnika veľmi prekvapivé. Tak som skúsil maľovať a čakať na spätnú reakciu. Keďže bola často pozitívna, skúšam ísť ďalej. Pozorujem, ako sa mi tvorí štýl, čo mi na plátne pod rukami vo večerných hodinách vzniká a stále sa divím. Užívam si dobrú náladu, ktorú mi samotné maľovanie, výsledok a reakcia pozorovateľov poskytuje. Neviem, či juxtapozíciou foriem kladených naliehavo do bezpočetných valérov organických tvarov odhaľujem nové vzťahy formy a obsahu dynamicky sa rozvíjajúcich postojov k snom na pomedzí reality. Viem, že mi je tvorba príjemná a zažil som, že také pocity mávajú aj diváci. Želám vám ich.


450,00 €