Mária Balážová (SK)


Mária Balážová (1984) sa narodila v Považskej Bystrici. Svoju umeleckú tvorbu začala ako umelecká sklárka. Tento odbor aj vyštudovala na škole v Lednických Rovniach. Neskôr sa začala zaoberať maľbou. Zúčastnila sa množstva sympózií a výstav nielen na Slovensku ale aj v USA.
Jej diela sú súčasťou mnohých súkromných zbierok po celom svete.

DIELA V PONUKE